Koordynator robót drogowych – zielonogórskie

Zakres zadań:

Planowanie i realizacja robót
Planowanie harmonogramów/pracy podwykonawców oraz pracowników własnych
Prowadzenie dokumentacji z wykonanych prac
Zamawianie niezbędnych materiałów i urządzeń
Nadzór nad podległymi pracownikami
Przygotowywanie raportów oraz ofertowanie na wykonywanie robót
Przygotowywanie wycen i kosztorysowanie wykonywanych robót
Bezpośredni kontakt z klientem (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)
Czynne uczestnictwo w odbiorach wykonywanych prac na rzecz klienta

Wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek budownictwo drogowe
Doświadczenie w bezpośrednim prowadzeniu prac budowlanych w branży drogowej
Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
Prawo jazdy kat. B