Kierownik robót elektrycznych – Niemcy

Zakres obowiązków:

Kierowanie pracami w branży elektrycznej na budowie;
Nadzorowanie podległych pracowników i/lub podwykonawców;
Ustalanie harmonogramów prac i budżetowanie projektów;
Kontrola jakości wykonywanych robót;
Prowadzenie prac zgodnie z wymogami kontraktu, harmonogramem i przepisami prawa budowlanego;
Weryfikacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań;
Prawidłowe dokumentowanie i raportowanie wykonywanych zadań;
Współpraca z Zamawiającym, projektantami i innymi działami firmy;
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
Dbałość o należyte standardy BHP.

Wymagania

Wykształcenie wyższe kierunkowe (elektrotechnika);
Uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej bez ograniczeń;
Świadectwa kwalifikacji Grupy 1 w zakresie E i D;
Bardzo dobra organizacja własnej pracy;
Samodzielność, efektywność, odpowiedzialność;
Umiejętność rozwiązywania problemów i pracy w zespole;
Dobra znajomość pakietu MS Office;
Prawo jazdy kat. B;
Dobra znajomość języka niemieckiego