Kierownik robót drogowych Tychy

Zadania:

– bieżąca analizę i planowanie w zakresie zapotrzebowania niezbędnych zasobów ludzkich, materiałowych i sprzętowych,
– zarządzanie robotami / zasobami zaangażowanymi w realizację inwestycji,
– czynne zarządzanie robotami – kierowanie strategiczne i operacyjne pracą podległych pracowników i sprzętu ciężkiego,
– prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów, kontrola budżetu inwestycji,
– przygotowywanie raportów i sprawozdań, prowadzenie ewidencji dokumentacji technicznej oraz korespondencji budowy,
– kontrolowanie i rozliczanie zakresu robót objętych kontraktem,
– odpowiedzialność za realizację całej inwestycji, od momentu rozpoczęcia do jej zakończenia.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa drogowego (warunek konieczny)
– kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
– gotowość do częstych wyjazdów służbowych
– uprawnienia budowlane w specjalności drogowej